ASG Facebook Group |ASG Twitter |ASG Instagram |ASG Pinterest |ASG Flickr |ASG YouTube

Hannah Wilson studiowała na uniwersytecie w Krakowie oraz posiada tytuł magistra Studiów o Holokauście obroniony na Uniwersytecie Hajfy w Izraelu. Pracowała tam również w archiwach działu sztuki izraelskiego Muzeum Bojowników Getta oraz uczestniczyła w programach społecznych prowadzonych wraz z ofiarami Holokaustu. Wilson prowadzi prace na wykopaliskach w Sobiborze oraz rozpoczyna doktorat poświęcony temu tematowi na Uniwersytecie Trent w Nottingham. Hannah współpracuje z Auschwitz Study Group w zakresie badań i prezentacji zarówno nieznanych, jak i współczesnych dzieł sztuki związanej z Holokaustem. 

Przeczytaj ostatnie artykuły Hannah:

Szkicując potworności Auschwitz
Ślady Holokaustu w mojej sztuce
Sobibór odkryty (wywiad z Hannah Wilson)