ASG Facebook Group |ASG Twitter |ASG Instagram |ASG Pinterest |ASG Flickr |ASG YouTube

Zapomniane obozy

Zapomniane obozy

Przez cały wrzesień 2016 roku będziemy przyglądać się wybranym nazistowskim obozom, które zostały zapomniane przez historię, i które czasem nie są również ani upamiętniane, ani wspominane w mediach czy innych publikacjach. Aby zrozumieć skalę Holokaustu należy zrozumieć najpierw sfery popełnionych zbrodni. Niezwykle często widzimy pomniki lub miejsca pamięci, które nie wyjaśniają do końca wszystkiego, co się tam wydarzyło, tak jakby część z nich nie wydarzyła się w ramach oficjalnych granic muzeów. Niemniej jednak wiele miejsc nie jest w ogóle znanych ludziom. Nasz projekt zakłada przyjrzenie się kilku z nich i kwestiom związanych z tą sytuacją.

W latach 30. i 40. XX wieku powstały w Europie tysiące obozów: część z nich jest szerzej znana ze względu na wielkość zajmowanego obszaru, funkcje, jakie spełniały, liczby więźniów, którzy tam pracowali i zmarli, czy ze względu na swoją historię. Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald, Trebinka, Majdanek to tylko kilka z nazw, które natychmiastowo przywołują zdjęcia, informacje i historie, wywołują skojarzenia związane z Holokaustem w szerokim tego słowa znaczeniu, nawet jeśli każdy z tych obozów różnił się od pozostałych lub zmieniało się jego przeznaczenie jeszcze w trakcie trwania wojny. Wiele innych obozów, zwłaszcza obozy dla internowanych, obozy tranzytowe czy podobozy, nawet jeśli wszelkie liczby z nimi związane są niezwykle wysokie, zostały niemal kompletnie zapomniane i zaniedbane przez opinię publiczną, a także niezwykle często również i przez oficjalną historiografię. Tylko wyspecjalizowani badacze i mieszkańcy danych okolic wiedzą o tych miejscach, choć w trakcie trwania II Wojny Światowej obozy te pełniły niezwykle ważne funkcje przy wdrażaniu w życie planu Ostatecznego Rozwiązania i wyzysku przymusowych robotników. Z tych właśnie względów, po zakończeniu projektu związanego ze Stolpersteine, zamierzamy zająć się tym tematem we wrześniu. Wszyscy członkowie ASG mogą nadsyłać zdjęcia i informacje na temat obozów w swojej okolicy, a za okazałą pomoc będziemy niezwykle wdzięczni. Informacje na ich temat pojawią się wkrótce na naszej stronie internetowej.

Czytaj więcej: