ASG Facebook Group |ASG Twitter |ASG Instagram |ASG Pinterest |ASG Flickr |ASG YouTube

Oferta edukacyjna

Wraz z Auschwitz Study Group możesz zwiedzić dawne strefy Auschwitz znajdujące poza terenami obecnego muzeum, nad którymi skupiamy się w naszych badaniach. Oferujemy również prowadzenie gościnnych wykładów na terenie Europy – członkowie naszej Grupy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w wygłaszaniu prezentacji dostosowanych do różnych grup odbiorców. Jeśli natomiast przygotowujesz pracę dyplomową lub naukową dotyczącą Auschwitz lub innych kwestii związanych z Holokaustem, prawdopodobnie również będziemy mogli Ci pomóc. Do tej pory zgromadziliśmy wiele dokumentów, rysunków technicznych i świadectw byłych więźniów, wraz z ich tłumaczeniami na język angielski. Kliknij poniżej na wybraną opcję, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty.

 

Zwiedzanie

Członkowie Auschwitz Study Group spędzili wiele lat nad badaniem obszarów związanych z Auschwitz, wliczając w to 45 podobozów, strefę przemysłową zwaną Industriehof oraz inne, równie ważne miejsca w pobliżu Oświęcimia i Brzezinki. Spędziliśmy również wiele czasu w archiwach poszukując i zapoznając się z oryginalnymi dokumentami z okresu istnienia obozu, relacjami więźniów i innych świadków, mapami oraz rysunkami technicznymi. Jesteśmy najprawdopodobniej jedyną organizacją z tak dokładną wiedzą na temat współczesnej formy tych miejsc, z których większość nie jest znanych, upamiętnianych czy też – w miejscach, gdzie pozostałości z czasów nazistowskich ciągle istnieją – chronionych.

Od kilku już lat zajmujemy się oprowadzaniem małych grup, które chcą dowiedzieć się więcej o Auschwitz poza murami muzeum. Jeśli jesteś zainteresowany/-a jedną z naszych ofert zwiedzania, prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu kontaktu w tej sprawie.

Zwiedzanie z ASG – formularz rejestracyjny

W Polsce pracujemy przez około 3 miesiące w roku, jesteśmy jednak elastyczni jeśli chodzi o wybór interesującego Cię terminu. Każda osoba uczestnicząca w zwiedzaniu otrzyma broszurę związaną z wybraną tematyką zwiedzania w języku polskim lub angielskim do wyboru.

Cennik zostanie przedstawiony po przesłaniu do nas zapytania.

Po wysłaniu swojego zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić wszystkie szczegóły. Możemy to zrobić drogą e-mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem Skype.

Zwiedzanie prowadzone jest w języku polskim lub angielskim w zależności od Twojego wyboru, a przewonikiem będzie Michael Challoner, założyciel Auschwitz Study Group.

Uwaga: nie oferujemy zwiedzania w obszarze muzeum, tj. w obozach Auschwitz I i Auschwitz-Birkenau.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze tematu zwiedzania, skontaktuj się z nami wraz z krótkim opisem swoich zainteresowań i oczekiwań. W wielu miejscach, które odwiedzamy, istnieje nadal jedynie kilka pozostałości z okresu działania obozu, a w większości z nich nie ma już nic. Naszym celem jest zaprezentowanie tych nieznanych obszarów w celu pokazania jak dużym kompleksem było Auschwitz. Zanim potwierdzisz zwiedzanie z nami, poinformujemy Cię dokładnie czego możesz się spodziewać w trakcie wyprawy.

 

Opcje zwiedzania

► Podobozy Auschwitz
Podobozy rolne           Podobozy przemysłowe
 • (Wirtschaftshof) Babitz
 • (Wirtschaftshof) Birkenau
 • Budy – obóz męski 
 • Budy – obóz kobiecy 
 • Harmense
 • (Wirtschaftshof) Plawy 
 • Raisko
         
 • Chelmek  
 • Fürstengrube
 • Golleschau
 • Janinagrube
 • Jawischowitz
 • Lagischa
 • Neu-Dachs
 • Trzebinia
► Auschwitz III Monowitz i tereny dawnych zakładów IG Farben
 • Tereny byłego obozu Monowitz
 • Tereny wokół dawnych zakładów IG Farben
► Obozy pracy IG Farben
 • Lager I: Leonhard Haag
 • Lager III: Teichgrund
 • Lager VI: Pulverturm

Uwaga: zwiedzanie terenów obozów pracy IG Farben połączone jest wyłącznie razem ze zwiedzaniem Auschwitz III Monowitz.

► Strefy Industriehof
 • Zwiedzanie wszystkich stref Industriehof poza Auschwitz I 
► Domy zamieszkiwane przez nazistów i infratruktura Auschwitz wokół Oświęcimia
 • Zwiedzanie miejsc, które zamieszkiwali esesmani oraz strefy rekreacyjnej
 • Lederfabrik
 • Schuftzveiterschaftzeilerung (rozszerzenie obozu I)
 • Rzeka Sola (miejsca, w których pozbywano się prochów ofiar)
 • Rzeźnia i mleczarnia
 • Faktyczna lokalizacja Judenrampe 
 • Magazyny do przechowywania warzyw
 • Zerlegebetrieb (złomowisko Auschwitz)
Strefy Industriehof wokół Auschwitz
Widok na strefy przemysłowe Auschwitz (Industriehof) współcześnie
Mapa i podpisy: Michael Challoner

 

Wykłady

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów dla studentów, nauczycieli i innych osób. Nasze wykłady są dostosowane do każdej grupy, przed którą występujemy, dlatego w większości przypadków oferujemy 2 opcje do wyboru dotyczące czasu trwania każdej prezentacji oraz poziomu zaawansowania. Wszystkie wykłady są prowadzone w języku angielskim; część z nich może być prowadzona w innych językach, co zostało zaznaczone przy wybranych tematach.

Wykłady ASG – formularz rejestracyjny

► Wykłady Michaela Challonera (w języku angielskim)
 • Auschwitz Sub-Camps (Podobozy Auschwitz)
  Czas trwania (do wyboru): 1 lub 2 godziny
 • Auschwitz Industriehof (Industriehof - strefa przemysłowa Auschwitz)
  Czas trwania (do wyboru): 1 lub 2 godziny
 • Pre-war Oświęcim and the early formation of Auschwitz (Przedwojenny Oświęcim i pierwsze fazy powstawania Auschwitz) - wstęp do kolejnych wykładów
  Czas trwania: 30 minut, rekomendowany jako wstęp do tematu Auschwitz
 • Auschwitz III, IG Farben and the Werk Kamps (Auschwitz III, IG Farben i obozy pracy)
  Czas trwania (do wyboru): 1 lub 2 godziny
 • Post war situation of the immediate zones around Auschwitz I and II as a parallel to the Auschwitz Museum preserved area (Powojenna sytuacja bezpośrednich stref otaczających Auschwitz I i II jako paralela strefy ochronnej Muzeum Auschwitz)
  Czas trwania: 1 godzina
 • Social Media and Educating about the Holocaust (Media społecznościowe i nauczanie o Holokauście)
  Czas trwania: 1 godzina
► Wykłady Stefanii Zezzy (w języku angielskim lub włoskim)
 • History and Testimony (Historia i świadectwa)
  Czas trwania (do wyboru): 1 lub 2 godziny
 • Ravensbrück: Women and the Holocaust (Ravensbrück: kobiety i Holokaust)
  Czas trwania (do wyboru): 1 lub 2 godziny
 • The Salonikan Jews in the Camps (Żydzi z Salonik w obozach nazistowskich)
  Czas trwania (do wyboru): 1 lub 2 godziny
 • Literature and the Holocaust (Literatura i Holokaust)
  Czas trwania (do wyboru): 1 lub 2 godziny
 • Language and the Holocaust (Język i Holokaust)
  Czas trwania (do wyboru): 1 lub 2 godziny
 • Bergen-Belsen: Metamorphosis of a Camp (Bergen-Belsen: metamorfoza obozu)
  Czas trwania (do wyboru): 1 lub 2 godziny
 • Memory and Trauma (Pamięć i trauma)
  Czas trwania (do wyboru): 1 lub 2 godziny
► Wykłady Hannah Wilson (w języku angielskim)
 • Art in Auschwitz (Sztuka w Auschwitz)
  Czas trwania: 1 godzina
► Wykłady Igi Bunalskiej (w języku polskim lub angielskim)
 • Jewish Oświęcim (Żydowski Oświęcim)
  Czas trwania: 1 godzina
 • Auschwitz Industriehof (Industriehof - strefa przemysłowa Auschwitz) [wykład prowadzony wraz z Michaelem Challonerem]
  Czas trwania (do wyboru): 1 lub 2 godziny

Wszystkie koszta zostaną podane w odpowiedzi na wybrane zgłoszenie (jeśli dotyczy).

 

Michael Challoner wykładający w Rzymie
Michael Challoner w trakcie wykładu na rzymskim Uniwersytecie Roma Tre

 

Wsparcie w archiwach

Nasza oferta obejmuje również wsparcie przy zbieraniu materiału źródłowego w archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau. Do tej pory współpracowaliśmy z filmowymi zespołami produkcyjnymi, dokumentalistami telewizyjnymi, wydawnictwami oraz wieloma muzeami. Posiadamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu badań w archiwach, a dodatkowo oferujemy pomoc przy tłumaczeniu oraz lokalizowaniu interesujących Cię dokumentów i materiałów. Jesteśmy otwarci na oferty związane z zarządzaniem Twoim projektem, jednocześnie gwarantując wsparcie grupy ekspertów.

Skontakuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji oraz cennika.

 

Wsparcie przy pracach naukowych

Jeśli jeszcze jesteś w trakcie podejmowania decyzji na jakim temacie chcesz się skupić w swojej pracy dyplomowej lub naukowej, oferujemy naszą pomoc przy sprecyzowaniu jej tematyki w zakresie Auschwitz i innych kwestii związanych z Holokaustem, które nie są powszechnie znane. Wiele osób decyduje się na pisanie swoich prac na tematy dotyczące Auschwitz, które były badane i omawiane już wielokrotnie. Uważamy, że można podejść do tego inaczej. Zachęcamy wszystkich do spojrzenia na Auschwitz jako na dużo większy obszar, nie tylko na ten ograniczony murami muzeum. We własnych zbiorach posiadamy tysiące relacji więźniów i świadków zbrodni (przetłumaczonych jednocześnie na język angielski) oraz skanów setek archiwalnych zdjęć, map i rysunków technicznych.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami. W zamian za pomoc oczekujemy jedynie, aby umieścić informację na temat oryginalnych źródeł wykorzystywanych materiałów (co otrzymasz od nas) oraz nazwę Auschwitz Study Group tam, gdzie jest to potrzebne.

 

Rysunek techniczny przedstawiający Auschwitz III i IG Farben
Rysunek techniczny przedstawiający Auschwitz III i zakłady IG Farben
Zdjęcie pochodzi z kolekcji archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau

 

Wsparcie dla mediów

Oferujemy wsparcie w zakresie badań i udostępniania potrzebnych informacji przedstawicielom różnych mediów (gazet, telewizji, filmu, teatru), wydawnictw oraz muzeów przy realizacji ich projektów. W ostatnim czasie współpracowaliśmy z jedną z polskich stacji telewizyjnych przy dokumencie, który zostanie wyemitowany w Polsce w 2017 roku. Na swoim koncie mamy również współpracę (badania źródłowe w archiwach) dla jednego z miejsc pamięci poświęconych Holokaustowi.

Skontakuj się z nami, opisując projekt, nad którym pracujesz. W zamian za pomoc oczekujemy jedynie aby nazwa Auschwitz Study Group została wspomiana przy źródłach, z jakich korzystano przy projekcie.

 

Partnerzy

Współpracowaliśmy i jesteśmy partnerami wielu oficjalnych stowarzyszeń, a także planujemy rozpoczęcie współpracy z kolejnymi. Informacje o nowych partnerach pojawią się tu już wkrótce. Chcemy podziękować dotychczasowym partnerom oraz wszystkim tym, którzy wspierają nas w naszej misji i oferują nam pomoc, gdy jej potrzebujemy. W przypadkowej kolejności są to: Stowarzyszenie Tiergartenstrasse 4 z Berlina, Kazerne Dossin – Muzeum Holokaustu i Praw Człowieka w Belgii, Stolpersteine.eu, Miejsce Pamięci KZ Neuengamme w Niemczech oraz wiele innych stowarzyszeń i jednostek. 

 

Skontaktuj się z ASG

Jeśli jesteś zainteresowany/-a ofertą edukacyjną Auschwitz Study Group, wyślij do nas swoje zapytanie. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 5 dni roboczych i przekażemy szczegóły naszej oferty.