ASG Facebook Group |ASG Twitter |ASG Instagram |ASG Pinterest |ASG Flickr |ASG YouTube

Holokaust opisany w pamiętnikach – przeczytaj wpisy Anne Frank, Josepha Goebbelsa i innych

Pamiętniki i dzienniki zawsze stanowiły jedno z najważniejszych pisanych źródeł historycznych. Dzięki informacjom w nim zawartym historycy mają możliwość poznania kolejnych faktów czy uzupełnienia tych, które były im już znane. Niektóre z pamiętników, jak na przykład ten pisany przez Anne Frank, zdobyły międzynarodowy rozgłos. Teraz przez cały tydzień, rozpoczynając od 20 czerwca, przeczytasz na profilu Auschwitz Study Group na Facebooku zapoznasz się z wybranymi wpisami z pamiętników prowadzonych w trakcie II Wojny Światowej. Dowiedz się więcej o naszym projekcie.

Dziennik Josepha Goebbelsa
Kopia dziennika prowadzonego przez Josepha Goebbelsa
Źródło: www.ihr.org

Anne Frank rozpoczęła pisanie swojego pamiętnika 12 czerwca 1942 roku, którego przeznaczeniem okazało się być w przyszłści z jedną z najpopularniejszych książek na świecie. Jej pamiętnik jest niezwykłym dodowem na to, jak Holokaust oddziaływał na codzienne życie ludzi – tym bardziej, że w tym przypadku jedna z jego milionów ofiar zyskała imię, toższamość i głos. Informacje zawarte w dzienniku sprawiły, że i inni ludzie nie byli już tylko anonimowymi numerami, do tego dzielili ten sam los, a ich głos został później usłyszany we wpisach jednej dziewczynki.

Wielu innych Żydów również prowadziło dzienniki, które także zostały później odnalezione i opublikowane. Nawet w niezwykle niebezpiecznych sytuacjach, ryzykując swoje życia, żyjąc w straszliwych warunkach, oni pisali, niektórzy codziennie, inni rzadziej. Autorami pamiętników byli mężczyźni, kobiety, młodzież różnego pochodzenia, ze wszystkich okupowanych europejskich krajów. Ich doświadczenia mimo tego były takie same: unikalne i bezprecedensowe. To właśnie sprawiało, że spisywali rzeczy, jakie im się przydarzały, tworząc wyjątkowe świadectwo wydarzeń w trakcie wojny. Podobne dokumenty prowadzili również ich oprawcy, opisując wydarzenia, prowadzone działania i swoje przekonania.

Nasz tygodniowy projekt skupia się na przedstawieniu czerwcowych wpisów z wybranych dzienników, odpowiadających dniom, w których zostają opublikowane, rozpoczynając od 20 czerwca. Projekt prowadzony jest przez Stefanię Zezzę, jednego z członków Auschwitz Study Group. Chcemy, aby każdy miał możliwość poznania kolejnych aspektów historii – nawet jeśli dzienniki i pamiętniki są niezwykle subiektywnymi dokumentami, to są one kolejnym elementem historicznej narracji, niezwykle ważnej w zrozumieniu kwestii Holokaustu.

Dołącz do nas na Facebooku i poznaj historię Holokaustu opisaną w prywatnych dziennikach.